Vilka konkreta verktyg ger Socialstyrelsen sjukvården så att vi på ett säkert sätt kan handlägga och vårda de människor som i dag har kontakt med psykiatrin?

Varför bemöter inte Socialstyrelsen utvecklingen när mer än ett landsting känt sig nödgat att bryta mot rådande lagstiftning för att kunna säkerställa den mest basala graden av säkerhet för såväl personal som andra vårdsökande?

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer