Åsa Linderborg skriver i Aftonbladet att "man förstår varför borgerligheten kämpar för att framställa Brevik som en solitär dåre, men projektet är dömt att misslyckas då han skrivit ett femtonhundra sidor långt manifest."

Hon skriver vidare att "de borgerliga intellektuella som på allvar vill markera sitt avståndstagande mot fascismen måste göra upp med sin egen världsbild.

Det lärde oss 1930-talet.

Den som nämner Breivik utan att ta ställning till de teorier han åberopar, är moraliskt förlorad."

Läs mer i Aftonbladet.