Shining

När vi läser om massmördare och våldsverkare tänker vi ofta att vederbörande måste vara galen - det är ju helt sjukt att begå så onda handlingar!

Men lagens och experternas definition av sjukdom är inte riktigt densamma som i det allmänna medvetandet.

Och inte sällan vacklar även expertisen; i Norge gör just nu olika läkare helt skilda analyser av massmördarens Breiviks mentala hälsa.

I Filosofiska rummet Ondska som sjukdom hör vi den norske filosofen Lars Fr H Svendsen, författare till Ondskans filosofi, diskutera med Pontus Höglund som forskar i medicinsk etik vid rättspsykiatriska kliniken i Malmö och lundafilosofen Jeanette Emt.

Det handlar om olika former av ondska och hur detta begrepp är kopplat till sjukdom, fri vilja och frivilligt handlande.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack vill-vara-med för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer