Statistik och nyckeltal om människor och deras svårigheter att samsas med varandra i samhället utan våld ska man vara försiktig med.

Många människor med olika former av problematik återfinns i den lilla grupp som utövat grovt och rentav dödligt våld mot andra människor.

En hel del av förövarna har också själva försökt söka hjälp av olika slag före våldsutövningen.

I vad mån den hjälp som rimligen kunnat erbjudas dem skulle ha kunnat rädda deras offer är dock en oerhört svår fråga.

Läs mer i RSMHbloggen. Tack tryskey för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer