To decrease the stigma name change of schizophrenia has been suggested by many and lately by Stop the Stigma campaign, but the new names has not been ideally.

Viska.se therefore suggests the better name Thought Reality Dysfunction (TRD), which is understandable for all and also describes typical features of the disease without stigmatisation.

Japan changed to Integration Disorder 2002. and Hong Kong to Early Psychosis 2001.

South Korea have changed to Attunement Disorder.

Taiwan is planning to change to Cognitive-Perception Dysfunction.

From Netherlands comes the suggestion Psychosis Susceptibility Syndrome (PSS).

Most supported though among experts is the name Salience Syndrome. Strangely noone has suggested Kraepelins Disease, which could be an alternative.

I think Cognitive-Perception Dysfunction is best of these and the others are not acceptable.

Översättning till svenska: 

För att minska stigmatisering har namnändring av schizofreni föreslagits av många och nyligen av Stoppa Stigma kampanjen, men de nya namnen har inte varit ideala.

Viska.se föreslår därför ett bättre namn Tanke-verklighetsdysfunktion, som är förståeligt för alla och dessutom beskriver typiska drag av sjukdomen utan stigmatisering. 

Japan ändrade till Integrationstörning 2002 och Hongkong till Tidig psykos 2001. Sydkorea har ändrat till Harmoniseringsstörning.

Taiwan planerar att byta till Kognitiv-perceptionsdysfunktion.

Från Nederländerna kommer förslaget Psykoskänslighetssyndrom (PSS).

Mest stöd bland experter är namnet Saliencesyndrom. Märkligt att ingen har föreslagit Kraepelins sjukdom, vilket skulle kunna vara ett alternativ.

Kognitiv-perceptionsdysfunktion är bäst av dessa och de andra är inte acceptabla.

 

 

Du har inte rätt att posta kommentarer