Nu lanserar Folkhälsomyndigheten en ny webbplats.

Här kan du finna kunskap om vad som påverkar din psykiska hälsa, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan hjälpa andra.

www.dinpsykiskahälsa.se är en del i vårt arbete med att öka kunskapen om psykisk hälsa.

Den är delvis baserad på en befolkningsenkät och intervjuer med totalt 5 200 personer som Folkhälsomyndigheten gjorde under 2020.

Läs mer hos RSMH.

Besök www.dinpsykiskahälsa.se

Vanliga frågor om schizofreni

Läs mer hos PsychCentral.

Svårbehandlad schizofreni från 2021 finns som 2 timmars video att se här.

Längre ner finns intressanta föredrag från tidigare psykiatrikongresser att se.

Läkarförbundet och Svenska skolläkarföreningen vill att alla skolelever ska få undervisning i psykisk hälsa.

Kortade köer till barn- och ungdomspsykiatrin tjänar inget till om psykisk ohälsa bland unga inte samtidigt förebyggs, enligt en debattartikel.

Läs mer i Läkartidningen.

Margareta Nasvell, som var psyksjuksköterska har testamenterat pengar till denna dag

Tid: Torsdag 31 mars, kl 16.00–19.45
Plats: Psykiatrins hus, Gunnesalen samt entréplan, Akademiska sjukhuset ingång 10 

Föreläsningar med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion.

Årets tema är Psykos hos barn och vuxna – vård nu och i framtiden

Under kvällens föreläsningar är patienten i centrum och vårdperspektivet tas upp från flera perspektiv samt även psykos och kreativitet.

Föreläsare är läkare och forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset samt representant från brukar- och patientorganisationer.

Läs det intressanta programmet här.

 

Del 7 av 19: Vägen till friskare psyke: psykologiska framsteg.

Tvångssyndrom och depressioner är ingenting nytt.

Psykisk ohälsa har bemötts med alltifrån djävulsutdrivning till hypnos.

Vi möter en OS-boxare och en astrofysiker som båda får mer modern hjälp med sin psykiska hälsa.

Detta är del ett av två program om vägar till bättre psykisk hälsa.

Programledare: Victoria Dyring. 

Läs mer hos SVT.