Vid schizofreni är återfall ett återkommande inslag i sjukdomsprogression, vilket ofta resulterar i betydande negativa effekter för individen.

Även om en patients återfallshistoria (särskilt antalet tidigare skov) har identifierats som en stark riskfaktor för framtida återfall, har detta förhållande ännu inte noggrant kvantifierats.

Syftet med denna studie var att använda verkliga data från Sverige för att kvantifiera förhållandet mellan tid till återfall i schizofreni med en patients historia av tidigare skov.

Resultaten tyder på en trend med accelererande sjukdomsprogression vid schizofreni, där varje återfall predisponerar en individ till nästa återfall inom en kortare tidsperiod.

Dessa resultat betonar vikten av att tillhandahålla tidiga, effektiva och tolererbara behandlingar som bättre möter en patients individuella behov.

Läs mer hos BMC Psychiatry