Sameer Jauhar, England, som gjort studien

Det har föreslagits att vid schizofreni ger glutamatbrist i främre kortex till negativa och kognitiva symptom samt via kontakter med mitthjärnan så minskar hämningen av mesostriatala dopaminnerver, som framkallar psykos.

Hos 28 personer, som nyligen fått psykos för första gången mättes glutamatkoncentrationen i en viss del av hjärnan samt dopamintillverkningen i striatum.

Vid psykos var glutamatkoncentrationen lägre och dopaminsyntesen högre än normalt.

Positiva symptomen ökade med högre dopaminsyntes och minskande koncentration av  glutamat.

Forskarna säger att både dopamin och glutamat är involverad i psykos och att antipsykotika, som verkar via glutamat är intressanta att testa.

Läs mer hos Healio.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-09-25 15:59
Tidigare sas det att vid första psykosen var glutamat förhöjt, men senare i sjukdomsförloppet var det glutamatbrist. Nu verkar det vara glutamatbrist hela tiden. Att behandla glutamatbristen är väl främst bra för negativa och kognitiva symptom, som utgör handikappet för schizofreni främst. Glutamatantipsykotika har väl annars varit en bevikelse hittills.

Du har inte rätt att posta kommentarer