Kynurensyra

Kynurensyra, som blockerar glutamatreceptorer också.

En ny studie på råttor visar på en koppling mellan höjd kynurensyra och sömnproblem.

Tidigare har förhöjd kynurensyra kopplats till sämre inlärning och minne, men ingen har undersökt sömnen tidigare.

Men dålig sömn kan ge sämre inlärning och minne.

Forskarna tror att kynurensyra stör sömnen, som sedan försämrar inlärning och minne.

Läkemedelsföretagen försöker ta fram läkemedel, som sänker kynurensyra i hjärnan.

Läs mer hos PsychCentral.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-10-04 19:35
En svensk forskargrupp med Sophie Erhardt på Karolinska har jobbat med kynurensyra länge och försökt hitta ett läkemedel. Tydligen är kynurensyra kopplad till inflammation. De skriver i denna artikel om kynurensyra och dess effekter.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27245499

Du har inte rätt att posta kommentarer