Det finns starka bevis för att många olika kontaktvägar eller kombinationer av kontaktvägar vid schizofreni kan ge subklasser av sjukdomen, som svarar olika på olika sorts terapier.

I framtiden kan vi klassificera schizofreni i undergrupper, som inflammatorisk, dopaminerg, glutaminerg eller genetisk.

Genom att identifiera dessa subgrupper kan de få speciell behandling för att minska återfall och kvarvarande symptom.

Dessutom kan det ge tidigare diagnos och identifiering av hög risk individer, som skall ge möjlighet för tidig intervention och bättre behandlingsresultat.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-05-24 19:30
Det blir väldigt komplext om man blandar in immunsystemet. I artikeln sägs att för kraftig pruning orsakas av komplementfaktorn C4, vilket jag är skeptiskt till för komplement brukar aktiveras av antikroppar bundna till antigen. Men de pratar bara om C4 och lite högre koncentration.
björk
#1 björk 2017-05-23 06:00
När, jag blev sjuk i
schizofreni upplevde jag det som
att "ngn" baxade, prejade, mejade ned mej
klockrent rakt ner i ett dike!! Bryskt å så!
Och sen ca 15 år förlöpt har jag inte tagit mej upp!
Det medför ja sonika det blir sonika som snöbolls-
effekten. De ena medför de andra. Som en olycksfågel
då,

Du har inte rätt att posta kommentarer