Schizophreniaforum.org har en mycket intressant och läsvärd artikel om att dela schizofrenin i grupper, som kan kräva speciella behandlingar.

Gruppindelning är endast nödvändig om det leder till en annorlunda terapi av gruppen.

Mest lovande idag verkar att korrelera kognition eller IQ till hjärnförändringar observerade med magnetröntgen. Där hittades specifika hjärnförändringar hos de med sämst kognitiv förmåga, men det går att utveckla denna indelning med tillägg av genetiska faktorer och andra faktorer.

En grupp som särskiljer sig från annan schizofreni är de behandlingsresistenta, som inte får effekt av vanliga antipsykotika.

Denna grupp har ej förhöjt dopamin och därför ger antagligen inte antipsykotika effekt.

Däremot kan de ha förhöjt glutamat och Clozapine, som har effekt mot behandlingsresistens verkar via glutamat och serotonin. Problemet med att dela upp schizofrenin i mindre grupper är att det blir svårare att få tag i patienter, när kliniska tester skall göras.

Förhöjt dopamin förekommer vid psykoser vid schizofreni, men även bipolär. Hittills har man hittat 3 undergrupper eller biotyper för bipolär och schizofreni, men antagligen kommer grupperna öka om fler patienter testas. Det intressanta med biotyperna hittills var att varje biotyp innehöll alltid mer än en diagnos. 

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-01-12 13:16
Skall bli spännande att följa utvecklingen med gruppindelning. Inte säkert att en gruppindelning leder till skilda behandlingar. Dock klart att det idag finns 2 undergrupper, eftersom behandlingsresistenta kräver en annorlunda behandling och Clozapine. En intressant sak är att de med behandlingsresistens saknar förhöjt dopamin. Betyder att Lundbecks dopamin-1-blockerare och en dopamin-3-blockerare, som skall testas vid behandlingsresistens har antagligen inte effekt. Möjligen kan glutamat-antipsykotika ha effekt vid behandlingsresistens eller ett antipsykotika, som verkar via serotonin - Nuplazid.

Du har inte rätt att posta kommentarer