Redan på 1800-talet i USA undrade man varför det krävdes fler mentalsjukhus. Folk flyttade in till städerna då.

Redan på 1920-talet föreslogs att risken för schizofreni ökade i städer.

Studier i Sverige och Danmark tyder på en fördubblad risk för schizofreni att vara uppväxt i stad.

En engelsk studie på tvillingar med psykotiska symptom i 12 års ålder tydde på att symptomen framkallades av att bli utsatt av kriminalitet och dålig kontakt med grannar.

En studie finns, som tyder på att schizofrenigener gör att man hamnar i sämre bostadsområden senare i livet och att dessa genetiska faktorer kan göra att inflyttning sker till städer.

Forskarna kommer troligen tvingas kombinera genetiska och miljöfaktorer för att förstå varför stadsliv försämrar psykisk hälsa. 

Läs mer i Scientific American.

Kommentarer   
Geta
#6 Geta 2016-06-27 11:41
Barn som växer upp på landet med djur är mindre allergiska.
Admin1
#5 Admin1 2016-06-27 11:09
The Mental Elf skriver om en svensk studie.
http://www.nationalelfservice.net/mental-health/schizophrenia/schizophrenia-and-urban-deprivation-when-the-facts-change-i-change-my-mind-what-do-you-do/
"However, this study seems to provide strong evidence that this effect of deprivation increasing the risk of schizophrenia is largely caused by genetics increasing the risk of psychosis and schizophrenia, as well as genetics increasing the risk of deprivation."

Det finns genetiska faktorer som är beroende av miljön t.ex schizofrenigenerna i immunsystemet. De kan kräva infektioner eller stimulering av immunsystemet för att verka. Infektionsrisken är säkert högre i staden än på landet.
Admin1
#4 Admin1 2016-05-22 18:25
Ja, naturen kan nog ge avstressning. Sedan om man bor i stad kan man utsättas för mer mobbning vid psykiska besvär. Fler personer, som kan ha synpunkter på en.
Geta
#3 Geta 2016-05-22 17:45
Jag tror att man saknar själva naturen, när man flyttat från landsbygd till stad.
Admin1
#2 Admin1 2016-05-22 17:31
Tror att bristen på motion i staden gör att man blir mer stressad och löper större risk att få schizofreni. Psykoserna ökade redan på 1800-talet i USA, när folk flyttade in i städer. I tidningarna då stod att fler mentalsjukhus krävdes och man undrade varför. Men i städer drabbas man säkert av med övreluftvägsinfektioner, så sådana saker kan kanske också inverka. Men det är ingen stor riskökning från 1 till 2 %.
Geta
#1 Geta 2016-05-21 17:20
Som schizofren föredrar man att flytta till en stad, där man kan vara anonym.

Du har inte rätt att posta kommentarer