neuron

Effekten av schizofrenigener på sådana här celler har undersökts

Många genetiska avvikelser, som ökar risken för schizofreni har identifierats, men lite är känt, vilka effekter de har i hjärnan.

En datasimulering har gjorts av forskare på schizofrenigener, som påverkar jonkanaler och kalciumtransportörer i nerverna och hur de sedan påverkar nervernas funktion.

Resultatet var att många av de studerade genvarianterna hade signifikanta effekter på nervernas funktion.

Dessa förändringar kan ha en mycket viktig roll för schizofreni och andra psykiska sjukdomar.

Metoden att undersöka schizofrenigenernas effekt på nerver kan ge nya mediciner och sätt att diagnosticera.

Läs mer hos EurekAlert.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-01-24 15:14
Nu är det bara en liten del av schizofrenigenerna, som de studerat här, så effekten av de flesta gener har inte studerats. Förr sa man att folk hade fel på nerverna vid psykiska besvär och det vill ju denna studie också hävda.

Du har inte rätt att posta kommentarer