Amerikaner med schizofreni har en mycket större risk för förtida död, särskilt från hjärt- och lungsjukdomar kopplade till rökning, visar en ny  studie.

Risken att dö var 3,5 gånger större vid schizofreni än normalt.

Av 65500 dödsfallen var 56000 från sjukdomar och andra naturliga orsaker, medan 10000 var från onaturliga orsaker, som självmord, mord och olyckor.

Hjärtsjukdomar stod för en tredjedel av naturliga dödsfallen och cancer en sjättedel.

Andra vanliga orsaker var diabetes, KOL, influenza och lunginflammation.

Av onaturliga orsaker utgjorde olyckor hälften och självmord 25 %. Alkohol och droger var också en vanlig dödsorsak.

Forskarna säger att mer måste göras för den kroppsliga hälsan, som mer motion, bättre diet, mindre rökning samt mindre missbruk.

Läs mer hos Health Day.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-11-18 12:01
Läkartidningen skriver om studien:
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/11/Kraftig-overdodlighet-for-personer-med--schizofreni/

Viktigt att notera att dessa resultat gäller inte Sverige, eftersom rökning är mycket vanligare i USA än Sverige. I Sverige snusar man och då sänks nog dödligheten markant. Cigaretter är också billigare i USA.
Admin1
#4 Admin1 2015-11-08 21:54
Viktigt med influenzaspruta alltså.
Geta
#3 Geta 2015-11-08 18:55
Det står att influensa är en risk för schizofrena att dö i förtid.
Admin1
#2 Admin1 2015-11-08 18:47
Schizophreniaforum.org skriver om studien och är positiva till att de lyckats dela upp dödligheten i olika sjukdomar. De vill att olyckorna granskas närmare därför få med schizofreni kör bil. Annars verkar rökningen stora boven och också orsak för dödlighet i KOL och pneumoni.

http://schizophreniaforum.org/new/detail.asp?id=2239
Admin1
#1 Admin1 2015-10-31 15:14
Det finns en koppling mellan hjärtsjukdom och schizofreni genetiskt.

Andreassen OA, Djurovic S, Thompson WK, Schork AJ, Kendler KS, O'Donovan MC et al. Improved detection of common variants associated with schizophrenia by leveraging pleiotropy with cardiovascular-disease risk factors. Am J Hum Genet 2013; 92: 197–209.

Du har inte rätt att posta kommentarer