Firestein

För mycket av ett protein från NOS1AP genen, som har kopplats till schizofreni, leder förändringar i hjärnstruktur och felaktiga kontakter mellan nervceller, som försämrar kommunikationen i hjärnan.

Det var dendriterna som krympte under råtthjärnans tidiga utveckling. Det var områden i hjärnan som påverkar rumsuppfattning, medvetna tankar, rörelsekommandon, språkutveckling och sinnesintryckshantering, som drabbades. 

Forskarnas nästa steg är att studera om antipsykotika kan sänka koncentrationen av detta protein vid schizofreni.

Läs mer hos Rutgers.