Stört andraspråk hos tvåspråkiga individer kan vara en ny indikator på schizofreni tyder en ny liten studie på.

Studien visade på att det var det andra språket som var stört och bestod av bland annat fler ofullständiga meningar och upprepade ord. Märkligt nog så var språket mer flytande i det första språket, som det fanns en slags kompensation.

Tidigare studier har visat att första språket ligger både i vänster och höger hjärnhalva, medan andra språket ligger i vänstra halvan, som kan vara störd vid schizofreni.

Studien är gjort på ryska emigranter till Israel. Forskarna tror att träning i att formulera fullständiga meningar i det andra språket kan vara positivt för att träna vänstra hjärnhalvan. Det kan också gå att utveckla en språkträning, som kanske kan ge effekt mot negativa symptom.

Läs mer hos Medscape (registrering krävs för att läsa artikeln).

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2014-10-28 17:21
Jag fick jätteproblem med min engelska efter diagnosen och jag märkte att jag hade problem med att förstå vad jag läste. Men år av träning gav förbättrat resultat. Så det här kommer inte som en överraskning.

Forskarna talar om vänster hjärnhalva, men min första förklaring var att det har att göra med åldern när man lär sig språket och hjärnans utveckling då. Saker man lär sig tidigt i livet kanske fungerar effektivast av allt i hjärnan.

Att skriva här i forumet är ju en slags träning, men hade forumet varit på engelska så hade det kanske varit bättre träning av vänster hjärnhalva för oss. Jag tycker mig ha märkt förbättrat språk för en del med språkstörningar efter ett par års skrivande här.

Vid schizofreni kan ju första språket också vara stört, så det kan behöva tränas också för vissa.
Geta
#2 Geta 2014-10-28 15:17
Alternativ påstod att han fungerade bättre på engelska än svenska, när hans tal var desorganiserat.
Geta
#1 Geta 2014-10-28 15:11
Jag hade en finsk bekant som var finskspråkig från början. Ju mer psykotisk hon blev ju sämre pratade och förstod hon svenska.

Du har inte rätt att posta kommentarer