Psykiatrer kan ha svårt ibland att skilja mellan schizofreni och bipolär. Det är också känt att det finns genetiska likheter och gemensamma gener vid båda dessa sjukdomar.

Amerikanska forskare har undersökt hjärnceller i främre delarna av hjärnan vid bipolär och schizofreni och funnit att nervutskott - dendriter var kortare och färre både vid schizofreni och bipolär.

I dendriterna sker kommunikationen med andra nervceller. Nackdelen med studien var att bara ett 9 -14 personer fanns i varje grupp.

Läs mer hos Läkartidningen.