Rökning

En studie på 187 länder visar att mellan 1990 till 2010 ökade dödligheten på grund av psykisk sjukdom med 68 %.

75 % av dessa dödsfall orsakades av missbruk, som i kombination med psykisk sjukdom kan öka självmordsrisken.

Vården har en utmaning att behandla både psykisk sjukdom och missbruk, så att dödligheten minskar.

En genomgång av tidigare forskning på totala dödlighet och självmord vid psykisk sjukdom gav intressanta resultat trots att många studier gällde inlagda personer, vilket inte alla med psykisk sjukdom blir.

Borderline, anorexia, depression och bipolär hade störst självmordsrisk.

Schizofreni förkortade livslängden med 10-20 år, medan storrökare hade 8-10 år kortare liv.

Schizofrenins och autismens totala dödlighet var minst lika hög, som för storrökarens.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-08-14 15:45
En amerikansk studie tidigare visade att 50 % av dödligheten vid schizofreni orsakades av rökning, men de som studerades var inlagda, vilket är lite negativt.

http://www.viska.se/index.php/component/content/article/13-nyhet/missbruk/5263-rokning-orsakade-53-av-dodsfallen-i-schizofreni

Det verkar som om drogmissbruk och alkoholmissbruk orsakar 75 % av självmorden vid psykisk sjukdom, men sedan tillkommer dödsfallen i rökning, som också egentligen också är en form av missbruk.

Du har inte rätt att posta kommentarer