En markör för neuroutveckling förutser nedgång i kognitiv funktion vid schizofreni säger forskare.

Åldern då barnet först lärde sig att stå utan stöd var kopplat till abstrakt minne i vuxen ålder.

Detta mått har forskarna tidigare funnit kunna förutse kognitiva, akademiska och psykiatriska utfall i vuxen ålder.

Detta stöder att neuroutvecklings och neurodegenerativa processer vid schizofreni kan ha gemensamma mekanismer eller orsak.

Resultaten stöder också att neuroutvecklingsprocesserna vid schizofreni sker senare i livet och inte väldigt tidigt.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2014-03-14 13:14
Tror inte på det där. Hur många här har haft problem grov eller finmotoriken eller abstrakt tänkande? Jag tror att det är ett önsketänkande från forskarna.

Du har inte rätt att posta kommentarer