En randomiserad undersökning i Indien visade att outbildad hälsovårdspersonal, som behandlade personer med schizofreni i hemmet med hembesök gav bättre effekt än den normala psykiatriska vården på sjukhus i Indien.

Funktionshindren minskade, liksom symptomen och personerna var 3 gånger mer benägna att fortsätta medicineringen.

Resultaten i Indien var faktiskt bättre än vad liknande öppenvårdsstudier i utvecklade länder kommit fram till.

Den outbildade personalen fick instruktioner om att ge evidensbaserade behandlingar av en socialarbetare, som också övervakade vården.

Familjemedlemmar fick också stöd av dem. Vårdkostnaden blev dock högre för behandlingen i öppenvård än på sjukhus.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2014-03-19 13:22
Schizophreniaforum.org ger mer information om studien. Tydligen så de som fick hembesök åkte 10 gånger på ett år och träffade en psykiater, så det var inte enbart barfota-psykiatri. En svensk med schizofreni träffar i genomsnitt psykiatern 1,6 gånger per år:

http://schizophreniaforum.org/new/detail.asp?id=2013
Admin1
#2 Admin1 2014-03-18 13:23
New York Times har en kort artikel:

Home care did not, the authors found, calm village prejudices, lessen the burden on families or lead to greater family understanding of schizophrenia. The last finding “is surprising and needs further explanation,” they wrote.

http://www.nytimes.com/2014/03/18/science/schizophrenics-and-home-care.html
Admin1
#1 Admin1 2014-03-07 16:43
Väldigt intressant! Men de outbildade blev utbildade för jobbet genom en socialarbetare att ge rätt behandling med bevisad effekt. Psykiatrin på sjukhusen i Indien hade kanske inte kommit så långt i behandlingseffekt som den vård de outbildade gav.

Det skall bli intressant att se om detta leder till förändringar i vår egen psykiatri. Man kan tänka sig vidareutbildade psyksjuksköterskor som instruerar och övervakar vården när den behöver moderniseras och förändras. Att förändringar sker i botten av vårdkedjan istället för som tidigare komma från toppen.

Det här med hembesök liknar ACT-teamen som nu börjar användas. Fast de har ju enormt hög kompetens jämfört med denna barfotapsykiatri som gavs i Indien.

Ett alternativ till ACT-team för de lindrigare sjuka vore hembesök av två brukare, som fått utbildning i att ge effektiv vård. Det kanske skulle vara värt att pröva också hos oss. Det verkar på den här studien som just hembesök är väldigt effektivt.

Du har inte rätt att posta kommentarer