Engelska forskare har identifierat två extrakopior på kromosom 7q11.23, som en ny riskfaktor som ökar schizofrrenirisken till 10 %.

Tidigare har två extrakopior på 7q11.23 kopplats till autism och begåvningshandikapp.

Det tyder på att det kan finnas en gemensam länk i neuroutvecklingen mellan dessa tre tillstånd.

Det är dock en ovanlig genetisk förändring vid schizofreni och drabbar bara 1 på 1000.

Läs mer hos MedicalXpress.