Forskare lyckats med skissa fram konturerna av ett stört gennätverk vid schizofreni, som uppstår under fosterstadiet genom att spåra var och när spontana mutationer troligen är skadliga för hjärnan.

En del med schizofreni kan ha försämrad bildning av nya nervceller eller neurogenes i främre delen av hjärnan under fosterstadiet.

Detta är studier av icke-ärftlig schizofreni och stöder att schizofreni kan vara en neuroutvecklingsstörning och dessutom att prefrontala kortex är viktig för schizofreni.

Prefrontala kortex sammanställer information från andra delar av hjärnan för tänkande, planering, uppmärksamhet, närminne, problemlösning och självreglering.

Fynden stöder att försämringar i sådana funktioner, som ofta börjar i tonåren, när prefrontala kortex mognar - verkar vara tidiga symptom på sjukdomen.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2013-08-03 06:53
Tack, Ready länken är korrigerad och rätt nu. :-)
Ready
#3 Ready 2013-08-02 22:34
Admin, det verkar som att länken till denna artikel är densamma som artikeln ovan.
Kluvjonte
#2 Kluvjonte 2013-08-02 19:49
värdelösa undersökningar då de tolkar det på det sättet...graviditet ger till exempel minskad hjärnvolym...eftersom modern e fokuserad på barnet och gymnastiserar inte övriga hjärncentrum varvid de minskar.
Kluvjonte
#1 Kluvjonte 2013-08-02 19:47
hjärnan förändras efter tillstånd...inte tvärtom. Man för inget tillstånd för att hjärnan ser ut si eller så, tillståndet styr hur hjärnan ser ut.

Du har inte rätt att posta kommentarer