Ett forskarsymposium "Schizophrenia Is Not a Progressive Disease" har nyligen varit.

En rad olika studier stöder detta, så psykiatrerna borde vara mer optimistiska om schizofreni.

På symposiet visades en studie på personer med schizofreni, som inte fick effekt av antipsykotika och deras dopamin var normalt, men glutamatnivåerna var onormala, vilket kan tyda på att de kanske kan få effekt av glutamatantipsykotika.

En studie på nyinsjuknade i schizofreni visade att kognitionen var konstant under 3 år och att det inte var någon försämring.

Kortex blev något tunnare med tiden, men det gav ingen försämring i kognitionen.

En studie på enäggstvillingar visade att tvillingen som fick schizofreni hade försämrade skolresultat 10 år innan psykosen och i 12 års ålder (sågs inte för bipolär).

En subgrupp av schizofreni kan finnas med sämre kognitiv förmåga vid starten, med minskande hjärnvolym och symptomförsämring.

Nyinsjuknade som tar sina antipsykotika får 3 % återfall i psykos första året, medan 77 % får psykos som avbryter medicineringen.

Den försämring som kan ses vid schizofreni ibland kan bero på missbruk eller låg IQ.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2013-06-14 16:03
Intressanta nyheter och särskilt att glutamatantipsykotika kanske kan ge effekt hos de som inte får effekt av dagens antipsykotika.

Väldigt intressant också att psykosrisken är bara 3 % första året för nyinsjuknade. Depåinjektioner kanske borde användas direkt för att stoppa medicinavbrott med psykoser och försämring. Kan kanske hålla folk hyfsat friska länge.

Du har inte rätt att posta kommentarer