homocystein

Schizofreni kan orsakas av gener samt miljöfaktorer och där kan epigenetiska förändringar spela en roll.

Epigenetiska förändringar innebär att miljöfaktorer ändrar generna kemiskt så att de får en annorlunda funktion.

Japanska forskare har funnit att aminosyran homocystein kan spela en roll iför utvecklingen av schizofreni via en epigenetisk mekanism som påverkar hur generna används.

Förhöjda nivåer av homocystein i blodet har kopplats tidigare till andra sjukdomar och nu också schizofreni.

Homocystein fungerar som källa för metylgrupper, som används för att kemiskt ändra generna och deras funktion.

Läs mer hos EurekAlert.

Originalartikeln finns här.