Personer som bedömts ha ultrahög risk att utveckla psykossjukdom hade risk att få den upp till 10 år senare, men största risken var de första 2 åren har en ny studie kommit fram till.

Ultrahög risk betyder svaga psykotiska symptom, korta tillfälliga psykotiska symptom och en genetisk sårbarhet samt nedstämdhet och signifikant nedsatt funktionsförmåga.

35 % av de med ultrahög risk utvecklade psykossjukdom. De med ultrahög risk bör uppföljas minst 2 år av vården, men ibland längre.

Läs mer hos Healio.

Du har inte rätt att posta kommentarer