Eric Kandel

Nobelpristagaren Eric Kandel ägnar sig numera åt musmodeller av schizofreni, som ger väldigt intressanta resultat.

Det är svårt att studera positiva symptom i musmodeller, men negativa symptom och kognitiva symptom går bra.

Han tycker att musmodeller av schizofreni är viktiga för att förstå sjukdomen och finna nya behandlingar.

Läs mer hos Psychiatric News.

Du har inte rätt att posta kommentarer