Forskare har identifierat ett protein som är nödvändigt för att bibehålla flexibelt beteende, vilket gör att vi kan förändra vårt beteende för att korrigera omständigheter som är liknande, men inte identiska till tidigare erfarenheter.

Fynden kan ge insikt om autism och schizofreni, som har markant inflexibelt beteende.

Vid schizofreni kan också detta protein ha markant lägre nivåer i hjärnan.

Läs mer hos ScienceDaily.