IQ

Majoriteten hos de med schizofreni har en IQ, som ligger under genomsnittet eller minskar under normalvärdet när sjukdomen fortsätter.

I motsättning till detta så har somliga med schizofreni en IQ i normalnivån och ett fåtal har ligger över genomsnittet i vissa neuropsykologiska domäner.

I en studie på 34 personer med schizofreni och med en IQ på i genomsnitt 120, så fanns en grupp som inte hade en nedgång i IQ efter insjuknandet och de verkade normala på neurokognitiva tester, men på subtester kunde man hitta en försämring i resultat.

Läs mer hos Good Therapy.org.

Kommentarer   
Utomjordingen
#4 Utomjordingen 2012-01-09 17:10
Isa-Alise har rätt - man blir faktiskt "dum i huvudet" (och kåt och inget fel med det egentligen) när man får neuoroleptika (särskilt Trilafon). "Utomjordingen"
Admin1
#3 Admin1 2012-01-08 14:02
Antipsykotika med antikolinerg effekt kan nog ibland försämra kognitionen t.ex Zyprexa, Seroquel och Leponex. Sedan kan säkert antikolinergika som Akineton och Pargitan ge en försämring.
Geta
#2 Geta 2012-01-08 10:18
Enligt vad som har kommit fram i medierna de senaste dagarna, så måste man ta med i beräkningarna att redan vid 45 års ålder, så börjar en nedgång för de flesta, när det gäller intellektet.
Isa-Alise
#1 Isa-Alise 2012-01-08 08:10
Intressant. Men man måste också ta med i beräkningen att neuroleptika påverkar testresultaten negativt. Man tappar både i reaktionsförmåga och i intellektuell skärpa med medicinering.

Du har inte rätt att posta kommentarer