pass

Ny forskning har funnit en slående koppling mellan psykotiska tillstånd, som schizofreni och vissa typer av internationell immigration.

Nu för första gången har en studie funnit att immigration i tidig barndom tycks ge störst risk.

Studien som genomfördes i Nederländerna fann att ju yngre man var vid immigrationen desto större risk för psykotiska tillstånd.

De som immigrerade när de var under 5 år hade dubbelt så stor risk som de som immigrerade vid åldern 10-14 år och 3 gånger så stor risk som de som immigrerade som vuxna.

Studien - den första att inkludera data för åldern vid migration - tyder på ett tidigt fönster för sårbarhet.

Läs mer i ScienceCodex.