mikroRNA

En växande förståelse för rollen som mikroRNA spelar i hjärnans utveckling och funktion liksom i synaptisk plasticitet kombinerad med insikten att en enda mikroRNA kan reglera uttryckningen av flera gener i ett nätverk av biokemiska vägar gör att intresset ökar för mikroRNA för att behandla psykiska sjukdomar.

Läs mer i GEN.

Kommentarer   
Vatten
#1 Vatten 2012-01-04 20:08
Jag skulle vilja påpeka att Micro-RNA helt och hållet saknar förmåga att påverka eller styra sig självt, de styrs av de krafter som reglerar systemet tex AMPK som är en verklig metabolisk master regulator. Tillgången till substrat att tillverka mRNA är också viktig, för de kan lär inte kunna tillverkas utan råvaror. En brist på O2 som vid hypoxia (adhd-npf.com/schizofreni-orsaker-hypoxia-syrebrist/) skulle kunna få stora konsekvenser för epigenetiska förändringar på flera nivåer även i förstadiet till micro RNA dvs pre-mir-RNA.

Du har inte rätt att posta kommentarer