En ny studie har identifierat neuronala mekanismer som hindrar belöningsidentifikation och beslutsförmåga vid schizofreni, vilket belyser behovet av mer effektiva läkemedel.

Forskarna fann att ett område i hjärnan ventrala striatum, som normalt aktiveras vid belöningar var relativt inaktivt vid schizofreni.

Vid schizofreni kunde man inte skilja mellan väntade och oväntade belöningar, vilket gör det svårt att hantera oväntade saker i vardagen och gör det svårt att fatta beslut i sitt eget bästa intresse.

Antipsykotika påverkade inte alls denna funktion eller förbättrade den.

Läs mer i News Medical.

Du har inte rätt att posta kommentarer