gene

De novo mutationer - genetiska fel som bara finns hos patienten men inte hos dennes föräldrar - är vanligare hos personer med schizofreni än hos normala individer enligt en internationell forskargrupp.

Att de novo mutationer sker kan delvist förklara varför schizofreni är så vanligt och över hela världen.

De flesta gener med de novo mutationer i denna studie har inte tidigare kopplats till schizofreni, vilket gör att de kan potentiellt bistå med nya terapimöjligheter.

Läs mer på EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer