Kynurensyra vid schizofreni forskas det på i Sverige.

Kynurensyra är förhöjd i hjärnan vid både Alzheimers och schizofreni, där kynurensyra tros bidraga till kognitiva svårigheterna.

Kynurensyra påverkar nikotinerga acetylkolin-receptorerna, vilka också påverkas av nikotinet vid rökning och snusning.

Vid schizofreni är rökning mycket vanligare än normalt och det har föreslagits att vara en form av självmedicinering mot kognitiva problem.

Forskarna har nu visat på råttor att nikotin sänker nivåerna av kynurensyra.

Läs mer på Empowher.

Du har inte rätt att posta kommentarer