C:a 20 % av schizofrenifallen kan orsakas av komplikationer vid födseln

I en artikel i Läkartidningen granskas sambandet mellan födelsekomplikationer och schizofreni i litteraturen.

Om ett visst antagande görs kan kanske 20 % av fallen av schizofreni förebyggas om födelsekomplikationer kan undvikas dvs om mödra- och förlossningsvården förbättras.

Källa:

Christina Dalman
Komplikationer under fosterliv/förlossning och risk för schizofreni
Läkartidningen 100 1974-1979 (2003)
Hela artikeln som pdf-fil

Du har inte rätt att posta kommentarer