Den nya boken Mellan äldreomsorg och psykiatri – om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Den ger dig såväl kunskap som konkreta råd om bemötande av äldre med psykisk ohälsa.

Boken ger en översikt över de vanligaste psykiska ohälsotillstånden samt många fallbeskrivningar.

Den är skriven på ett lättillgängligt sätt och lämpar sig väl i utbildningssammanhang och som underlag för diskussion i arbetsgrupper.

Köp boken på Bokus.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2012-01-31 15:20
Fyrtiotalisterna vill säkert ha en bra psykiatri på ålderdomen.

Du har inte rätt att posta kommentarer