hund

Alice och några hundkolleger till henne jobbar inom rättspsykiatrin i Piteå.

På kort tid har terapihundarna skapat en positiv atmosfär bland patienterna.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Efter årtionden av att psykiskt nödställda har blivit hämtade av polis för att få vård har ett nytt projekt med psykiatrisk akutbil startats i Stockholms län i år. 

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

En överläkare kritiseras för att ha utfärdat ett vårdintyg för en psykiatripatient enbart utifrån telefonuppgifter.

En annan läkare, som fattade beslut om tvångsvård på grundval av vårdintyget, får kritik för att inte ha gjort en självständig bedömning.

Enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård ska vårdintyg grundas på en särskild läkarundersökning och får bara utfärdas i omedelbar anslutning till denna undersökning.

Läs mer i Läkartidningen.

Hubinette

Ett radioinslag på 5 minuter med polisen Birgitta Hübinette om polishämtning av psykotiska personer för transport till sjukhus och om att själv förstå psykos och när verkligheten förändras.

Lyssna på programmet hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Personer, som läggs in i den irländska psykiatrin ser det som tvång, medan deras föräldrar upplever inte det som tvång enligt en ny studie.

Undersökningen gjordes på 66 personer varav 71 % hade tvångsvård samt 50 % hade schizofreni/schizoaffektiv.

Skillnaden var stor hur personen och anhöriga upplevde samma inläggning, där anhöriga upplevde mindre tvång och att det var mer en behandling.

I och med att anhöriga har så olika uppfattning, så förstår de inte motvilja mot inläggning. Därför bör personen och anhöriga diskutera inläggningen före utskrivning för att få mer samsyn.

Ungefär 20 % av de med tvångsvård blir åter inlagda inom ett år. Att försöka minska risken för återfall med bl.a familjeutbildning samt fråga hur vården bör vara vid nästa återfall/inläggning kan vara positivt att införa.

Läs mer hos Irish Health.

Missbruk, olaga hot och misshandel stor orsak

Socialstyrelsens statistik 2013

Tvångsvård: 10709 personer (lika för män som kvinnor)
Frivillig vård: 47500 personer
Psykiaterbesök: 279000 personer
Bältningar: 3567 personer
Tvångsmedicinering: 3378 personer

Från Socialstyrelsens statistik 2013.

Statistik för tvångsvård 2008

-  25 % av sängarna upptas av tvångsvård
-  25 % av sängarna rättspsykiatri
-  Hälften av tvångsvården har en vårdtid över 3 månader.
-  Rättspsykiatri medelvårdtiden 5 år. 11 % mer än 7 år.
-  Permissioner per dag ungefär 40 % både på rättspsyk och tvångsvård. Många får vara ute trots tvång.
-  75 % har har missbruk gäller både tvångsvård och rättspsyk
-  Schizofreni och psykoser dominerar
-  Misshandel och olaga hot dominerar på rättspsyk. Andra grövre brott mindre vanliga.

Från Socialstyrelsens staitistik 2008.

Slutsats: I och med tvångsvård och rättspsyk har så långa vårdtider, så blockerar de hälften av sängplatserna inom psykiatrin. Annan statistik hävdar att 50 % av tvångsvården orsakas av medicinavbrott, vilket kan vara 12,5 % av sängarna.