UPPDRAG GRANSKNING

För att hålla någon fastspänd längre än fyra timmar krävs synnerliga skäl och beslut av en chefsöverläkare eller specialist i psykiatri.

Dessutom måste IVO underrättas. Uppdrag gransknings genomgång av de långvariga bältningarna visar en rad brister – och rena lagbrott.

Läs mer hos SVT Nyheter. Tack Geta för tipset!

Han dog av blodpropp, men hade fått medicin mot det

Daniel Hallin var 34 år gammal när han sommaren 2017 kom in akut till Motala psykiatri.

Han var psykotisk och blev tvångsinlagd.

Två dagar senare var Daniel död.

Han hade då legat fastspänd i bältessäng i 42 timmar.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Läkartidningen

En läkare missade att skicka in ansökan om medgivande om fortsatt psykiatrisk tvångsvård för en patient.

Det innebar att en patient i drygt en månads tid tvångsvårdades utan lagstöd.

Nu döms den ansvariga läkaren för tjänstefel.

Läs mer i Läkartidningen.

Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus

Mattias, 18, är sedan tre månader inlåst för psykiatrisk tvångsvård på Danderyds sjukhus.

Trots att han är utvecklingsstörd, inte sjuk.

Han tillbringar dagarna naken i en säng.

– Han lever som ett djur där, säger hans mamma.

Läs mer hos Aftonbladet. Tack vnv för tipset!

Autism med nedsatt begåvning finns även på rättspsyk och är jobbiga för personalen där, eftersom de inte riktigt förstår personalen.

Nu kan sjuksköterskor i Danmark tvinga patienter i den kroppsliga vården att ta emot sprutor eller läkemedel.

Det är mot vuxna patienter som själva inte kan förstå konsekvenserna av ett nej till behandling t.ex äldre och dementa.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kerstin Evelius

Kerstin Evelius, Utredare och samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa.

Striktare användning av tvångsåtgärder mot barn och mer fokus på uppföljning.

Det vill den nationella psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius se.

Och hon blev särskilt imponerad av en BUP-akuts insatser som minskat tvångsåtgärderna till en tiondel.

Läs mer i Läkartidningen.