NSPH har haft ett webbinarium om hur vi kan få tvångsåtgärderna inom psykiatrin att minska.

Vi vill belysa problematiken kring tvång – när patientens mående och situation inte kan mötas av vården på ett tillfredsställande sätt och där bristande rutiner, felaktigt bemötande och okunskap sätter käppar i hjulet.

Vi anser att det behövs en diskussion om de faktorer som ofta ligger bakom ett beslut om tvångsåtgärder, som brist på personal och utbildning, negativ kultur och förlegade arbetssätt.

Vi vill även bjuda in till samtal om vilka åtgärder som således måste till för att skapa en vård utan tvång, byggd på delaktighet, tillit och frivillighet.

Läs mer hos NSPH.

Du har inte rätt att posta kommentarer