Datum: 11 oktober 2021, kl 13:00 - 14:30

Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner

Pris: Kostnadsfritt

Utvecklingssatsningen Bättre vård mindre tvång startade 2010 och pågick under flera år. Arbetet drevs från SKR och riktades till psykiatriska verksamheter. Satsningen var framgångsrik och ledde till minskade behov av tvång och tvångsåtgärder. Vi vill nu nyttja lärdomarna då vi ser ett tydligt behov av ett bredare samhällsansvar för att förbättra vård och stöd för individer och minska behovet av tvång.

Läs mer hos Uppdrag Psykisk Hälsa.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2021-10-11 12:34
Dessutom har många missbrukare personlighetsstörningar typ narcissism. Därför tänder de på alla cylindrar för minsta kränkning.
Admin1
#1 Admin1 2021-10-11 10:07
Uppemot 75 % av tvångsvården sker av missbrukare, som framkallar psykoser och aggressivitet själva. Missbrukare har svårt därför att få frivillig vård. Om tvångsvården skall minskas radikalt måste missbruket behandlas, vilket inte är lätt.

Du har inte rätt att posta kommentarer