hund

Alice och några hundkolleger till henne jobbar inom rättspsykiatrin i Piteå.

På kort tid har terapihundarna skapat en positiv atmosfär bland patienterna.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-09-08 15:49
Medeltiden på rättspsyk är 5 år, vilket är 5 gånger högre än ett normalt fängelsestraff. Lite konstigt eftersom en med schizofreni är inlagd i snitt 6 dagar per år.

Tvångsvård varar i 3 månader ungefär. Rättspsyk är ett slags fängelse för de som är dömda för brott. Tvångsvård ges de som är en fara för sig själv och andra.

Hälften av sängarna i psykiatrin går åt till tvångsvård och rättspsyk. 75 % har missbruksproblem. Samhället satsar ganska stora resurser på de som kan vara farliga. Psykiatri handlar mycket om att vårda för att skydda personer ute i samhället.

Det som skulle kanske behövas på rättspsyk och avdelningar med tvångsvård är hundar som reagerar när någon blir aggressiv och börjar skälla och nafsa för att lugna ner personen, så att personalen slipper använda våld. Skulle kunna minska trauman hos de intagna också, eftersom de slipper bli nedbrottade.

Du har inte rätt att posta kommentarer