Psykiatrilagsutredningen föreslår att psykiatrisk tvångsvård ska kunna sättas in tidigare i ett sjukdomsförlopp, när insatserna är mer effektiva.

Tuula Wallsten från Svenska psykiatriska föreningen är positiv till förslaget.

Läs mer i Läkartidningen.