Herrman Holm

Tvångsvård vid allvarlig psykisk ohälsa finns i stort sett i alla länder och har funnits sedan sen medeltid.

Det har ofta handlat om att skydda samhället från psykiskt störda lagöverträdare och/eller att skydda psykiskt sjuka personer från att skada sig eller ta sitt liv.

Tvångsvården utgör cirka hälften av alla vårddagar inom psykiatrin och omfattar cirka en femtedel av alla vårdade.

Det beror på att den stora andelen, cirka 80 procent, som vårdas frivilligt har kortare vårdtider.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2022-05-05 17:41
Tvångsvård handlar mest om vård av missbrukare. Egentligen bör man mäta antalet missbrukare för att veta hur motiverad tvångsvården är. Antalet missbrukare kan variera. Det beror sannolikt också på ekonomi för dålig ekonomi kan minska missbruk.
Schizofreni
#1 Schizofreni 2022-05-05 16:11
Tvångsvård med frågetecken

Författarna presenterar data som visar på stora regionala skillnader vad gäller tvångsomhänder­tagande och inlåsning på sjukhus samt en kraftig ökning av allvarlig psykisk ohälsa hos unga kvinnor.
https://lakartidningen.se/lt-debatt/2011/08/tvangsvard-med-fragetecken/

Du har inte rätt att posta kommentarer