Som första sjukhus i Sverige har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tränat upp egna narkotikahundar.

Det är hundarna Bosse, Joy och Doriz  som nu jobbar inom rättspsykiatrin.

Läs mer hos VGR Fokus.

En kartläggning från SBU har visat att evidensläget för rättspsykiatrisk vård är svagt, med kunskapsluckor inom samtliga områden som undersöktes.

Men kliniksamarbetet för ökad evidens och enhetlig vård har inte tagit fart – trots stora ambitioner för ett par år sedan.

Sjukligheten är svårare inom rättspsykiatrin – ofta med tungt missbruk kombinerat med psykossjukdom – och då vet vi egentligen inte om läkemedelsbehandling som utvecklats inom andra delar av psykiatrin fungerar, säger Peter Andiné.

Läs mer i Läkartidningen.

Efter flera år av platsbrist bygger rättspsykiatrin nu ut på flera håll.

Evidens, forskning och flexibla arbetsformer är viktiga delar när Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö rustar för framtiden.

Vägen till god läkarbemanning har gått via omsorgsfull rekrytering.

Läs mer i Läkartidningen.

En 33-årig västeråsare döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och drygt 37 000 i skadestånd för en grov misshandel som skedde på gruppboendet Spindeln i Västerås den 17 maj i år.

33-åringen knivhögg en granne på boendet med flera hugg i bröstet och armen, vilket han har erkänt.

Läs mer hos Sveriges Radio P4 Västmanland.

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall har anmälts till Ivo efter att två dödsfall och en svår misshandel inträffat på olika avdelningar på kliniken under sommaren.

Läs mer i Dagens Medicin.

Du som har erfarenhet av vården på låsta institutioner under senaste 5 åren kan nu hjälpa till att synliggöra brister och framgångsfaktorer inom tvångsvården genom att fylla i en enkät på nätet

Resultaten av enkäten sammanställs i en rapport som används för att påverka tvångsvården till det bättre.

Läs mer hos RSMH.

Den här webbutbildningen på 40 min handlar om Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och tar upp de delar lagen som gäller när barn och unga tvångsvårdas inom psykiatrin.

Syftet med utbildningen är att stödja en kunskapshöjning, öka rättssäkerheten och stärka barnrättsperspektivet inom den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården.

Utbildningen vänder sig främst till personal som arbetar i BUP:s heldygnsvård, men kan även användas av personal inom vuxenpsykiatrin som kan komma att vårda barn och ungdomar under 18 år.

Nivån på webbutbildningen är grundläggande och passar alla yrkesgrupper som arbetar inom psykiatrisk tvångsvård för barn och unga.

I utbildningen finns en länk till broschyren ”Dina rättigheter i tvångsvården” som innehåller information om LPT särskilt riktad till barn och ungdomar. Den kan även beställas kostnadsfritt på Socialstyrelsens webbplats.

Läs mer hos Socialstyrelsen.