Anne-Sofie Höij, RSMH

Semesterersättning 0 kronor. Sparat till semester 0 kronor. Och inget arbete att gå till.

Arbetsmarknaden är inte öppen för mig på grund av funktionsnedsättning, ålder och bristande kompetens.

Ej fullföljd grundskola och gymnasium, eftersom jag försökte ta livet av mig. Orkade inte med mer mobbing och våld.

Läs mer i RSMHBloggen.

Khai Chau, RSMH

Det är ett trist faktum att bristen av pengar, är ett stort hinder i återhämtningen.

Vår målgrupp brukar ligga efter i penningligan på grund av flera olika skäl.

För det första, om man som jag insjuknade i ganska tidig ålder, utan att ha hunnit gå ut på arbetsmarknaden, så får man inte heller någon sjukpenning, även om det finns läkarintyg.

I normala fall, ska ett sjukintyg också berättiga till sjukpenning.

Istället har jag blivit hänvisad till socialbidrag, som det hette då 1990.

Läs mer hos RSMHBloggen

Riksrevision

Personer med psykiska besvär riskerar att nekas sjukersättning på felaktiga grunder.

Det hävdar Riksrevisionen i en ny rapport som beskriver hur läkare på vårdcentraler har stora svårigheter att skriva läkarintyg som lever upp till Försäkringskassans krav.

Läs mer hos Aftonbladet.

Annika Strandhäll

Socialminister Annika Strandhäll. Foto; Wikimedia

Regeringen håller på och ser över reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning. Enligt socialminister Annika Strandhäll (S) är det problematiskt att så få beviljas ersättning.

– Vi har det tuffaste regelverket i hela OECD, säger hon.

Läs mer hos SVT.

Riksrevisionen: Reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning är för strikta.

Läs mer hos SVT.

Jimmie Trevett, Förbundsordförande i RSMH

Personer med psykisk ohälsa är en av de grupper med sämst ekonomi samhället.

Så har det sett ut i 30 års tid, och de satsningar som nuvarande regeringen har gjort på vår grupp är visserligen bra men inte tillräckliga.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har det sämst av alla grupper inom funktionshinderrörelsen och 9 av 10 uppger att de har nedsatt arbetsförmåga (se Revansch sid 13-14).

Detta är fruktansvärt och politikerna, oavsett parti, måste se till att levnadsstandarden förbättras för vår grupp.

Läs mer i RSMHBloggen.

Fredrik Gothnier, RSMH

Jag har på sista tiden reflekterat över bidrag.

Och inte bara bidrag utan människosynen som ligger bakom alla bidrag. Det finns olika typer av bidrag.

Det är sant som sägs att när rika personer ska få bidrag kallas det för avdrag och när fattiga får det kallas det för bidrag.

Eller ta fallen med skatteplanering. Det anses då som smart att undvika att betala skatt.

Om en skatteplanerare får ner sina skatter under 10 procent anses denna person som smart. Varför?

Läs mer i RSMHBloggen.