Jimmie Trevett

I mars uppdrog regeringen att åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen.

Syftet med utredningen är att ersättningen ska ge ”hög trygghet, god förutsebarhet och stabilitet”.

I utredningens referensgrupp medverkar Jimmie Trevett för RSMH:s räkning.

Läs mer hos RSMH.

En ny rapport bekräftar RSMH:s bild av brister i handläggningen av ersättningen till unga med nedsatt arbetsförmåga.

– Nu förväntar vi oss förändringar av Försäkringskassan, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH.

Under 2017 och 2018 ökade andelen avslag för aktivitetsersättning från 13 till 30 procent, utan att några förändringar gjordes i lagarna eller rättspraxis.

Läs mer hos RSMH.

Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH

Tillit, respekt och ödmjukt bemötande.

Ljudisolerade väggar och mobila specialteam.

Det finns många sätt att rädda psykiskt sjuka människor från gatan.

Och en stor del av ansvaret vilar på hyresvärdarnas axlar.

Läs mer hos Hem & Hyra.

För sjuka för ett hem – tusentals är hemlösa på grund av psykisk ohälsa också i Hem & Hyra.

Stig spelar musik och sjunger – efter 34 år som hyresgäst är han inte längre välkommen i Hem & Hyra.

Sjukpensionären Benita ställdes på gatan – trots att hon borde fått stöd i Hem & Hyra.

Enkelt stöd vid psykisk ohälsa kan rädda hem – många blir utan i Hem & Hyra.

Paulina Tarabczynska

”Du borde vara tacksam för det du har.” Denna fras har jag, kanske inte så olikt dig som läser detta inlägg, hört ett antal gånger i mitt liv.

Den används flitigt av människor i situationer då jag försöker få dem omkring mig att förstå hur svårt det är att vara fattig.

Varendaste argumentation jag hittar mig själv i, där jag försöker visa på dagens Sverige och utanförskapet, samt det ständigt växande polariseringen som sker i en oroväckande takt, så kommer den där frasen alltid förr eller senare.

Läs mer i RSMHBloggen.

I morgon torsdag ska riksdagen avgöra om lättnader i rehabiliteringskedjans prövning efter 180 dagar ska göras.

Pandemin har satt dagens regelverk i strålkastarljus.

”Vi menar att det nu är helt avgörande att riksdagen inte beslutar om särskilda undantag i sjukförsäkringen endast för personer som insjuknat i covid-19.

Lättnaderna måste gälla alla”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

I England har sjukersättningsförmånerna försämrats, vilket också försämrar psykiska hälsan hos de som får ersättningen.

När bostadstillägget blev lägre ökade depressionerna i gruppen.

När arbetsförmågan skulle mätas och ersättningen omprövas ökade psykiska besvär och förskrivningen av antidepressiva ökade.

När Universal Credit, som ersatte 6 bidrag, infördes ökade stressen och risken för depression ökade.

Ekonomisk ojämlikhet är giftigt för vår mentala hälsa, och det är särskilt giftigt för människor som lever i fattigdom.

Läs mer hos The Mental Elf