Den 16:e augusti denna månad öppnar Radiohjälpen ansökan för stöd till fritidsaktiviteter för 2022.

Många av RSMH:s föreningar och projekt söker årligen framgångsrikt medel från Radiohjälpens fonder och detta år hoppas vi att fler av oss än någonsin tidigare kommer delta.

Radiohjälpsfonden är en fond som stödjer aktiviteter för vuxna personer med funktionsnedsättning och beviljar medel till merkostnader som kan uppstå vid aktiviteter såsom medhjälpare, aktivitetsledare, föreläsare, specialanpassad transport eller lokal, med mera.

Läs mer i RSMH:s nyhetsbrev.