16 juni kl 12.00-13.00

Människor med svår psykisk ohälsa är den grupp i samhället som har det allra sämst ekonomiskt.

RSMH anser att alla människor, oavsett psykisk och social hälsa, har rätt till en skälig levnadsnivå och en trygg inkomst.

Basinkomst har provats med gott resultat i bland annat Finland. Vi vill att försök med basinkomst ska provas även i Sverige.

RSMH tycker att staten bör utreda frågan om basinkomst/medborgarlön för alla.

Samtidigt ska meningsfull sysselsättning vara en rättighet för alla, oavsett psykisk eller social ohälsa.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2021-05-28 17:24
Bidrag som bostadstillägg utjämnar skillnaderna. Så trots att personer med funktionsnedsättning enbart har 65 procent av den lön som befolkningen i sin helhet har, är deras disponibla inkomst 85 till 90 procent av befolkningens. Jag t.ex förlorade inte på att få sjukersättning för inkomsten var densamma som när jag jobbade. Man har utgifter för att jobba, som fackavgift och lunch.
http://www.viska.se/nyheter1/345-ekonomi/2090-funktionsnedsaettning-ger-10-15-laegre-ersaettning
Geta
#1 Geta 2021-05-28 16:33
Är det inte onödigt med basinkomst/medborgarlön för personer som ändå har en inkomst av arbete?

Du har inte rätt att posta kommentarer