I England har sjukersättningsförmånerna försämrats, vilket också försämrar psykiska hälsan hos de som får ersättningen.

När bostadstillägget blev lägre ökade depressionerna i gruppen.

När arbetsförmågan skulle mätas och ersättningen omprövas ökade psykiska besvär och förskrivningen av antidepressiva ökade.

När Universal Credit, som ersatte 6 bidrag, infördes ökade stressen och risken för depression ökade.

Ekonomisk ojämlikhet är giftigt för vår mentala hälsa, och det är särskilt giftigt för människor som lever i fattigdom.

Läs mer hos The Mental Elf

Du har inte rätt att posta kommentarer