Skulle du klara dig på mindre än 10 000 kronor före skatt?

Varje månad? Under hela ditt liv?

Personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som aldrig kan arbeta, tvingas leva i livslång fattigdom. Varför uppmärksammas inte den här gruppen?

Läs mer i ETC.

Läs Tips om din ekonomi.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-03-08 13:32
En sak som är viktig är också att psykiatrin erbjuder IPS-modellen till avlönat arbete. Bara 17 % av klinikerna kan erbjuda detta. Kanske kan 40 % av de med schizofreni arbeta mot dagens 8 %. 40 % får då en lön på 20000 kr/månad och bättre än sjukersättning.

Enligt Socialstyrelsen skall de som insjuknar i psykossjukdom direkt få jobb. Nu tar det väl tid att få genomslag för detta. Men på längre sikt kan det göra att färre får sjukersättning.
Geta
#1 Geta 2018-03-07 15:27
Många ålderspensionärer har så låg inkomst men problemet är om det har varit så hela livet.

Du har inte rätt att posta kommentarer