I dag har personer som lider av psykiska besvär som depression sämre ekonomi än resten av befolkningen.

Avslag från Försäkringskassan, minskade resurser till Arbetsförmedlingen och låga ersättningsnivåer skapar oro för många.

En av dem är Magdalena Birgersdotter.

Läs mer hos RSMH.

Professor emerita Eva Blomberg: Inrätta en myndighet med ett övergripande ansvar för förmyndare.

Dagens system med gode män och förvaltare gör de mest utsatta till lätta offer för kriminella.

Läs mer i Dagens Nyheter Debatt.

Hör förbundsordförande Barbro Ronsten diskutera basinkomst med Jonas Bredford och Jimmie Trevett från RSMH Lund

Hur skulle basinkomst kunna underlätta livet för personer med psykisk ohälsa?

Läs mer hos RSMH

Personer som på olika sätt är engagerade i sociala frågor får svara på vad de tycker om basinkomst och vad basinkomst kan betyda för personer med psykisk ohälsa.

Läs mer hos RSMH.

Sjukdomen gör dem hemlösa och hemlösheten förvärrar sjukdomen.

I hyresnämnden gäller närmare var femte vräkning i Mellansverige personer med psykisk ohälsa.

Men de allra flesta lämnar sina hem helt utan strid.

Läs mer i Hem & Hyra.

RSMH:s intressepolitiska sekreterare Åke Nilsson har sedan ett drygt år tillbaka suttit med i referensgruppen för den statliga utredningen ”Gode män och förvaltare, en översyn”.

Nu har utredningen tagit fram ett första förslag som ska ut på remiss.

Åke Nilsson kommenterar arbetet och innehållet i förslaget.

Läs mer hos RSMH.

16 juni kl 12.00-13.00

Människor med svår psykisk ohälsa är den grupp i samhället som har det allra sämst ekonomiskt.

RSMH anser att alla människor, oavsett psykisk och social hälsa, har rätt till en skälig levnadsnivå och en trygg inkomst.

Basinkomst har provats med gott resultat i bland annat Finland. Vi vill att försök med basinkomst ska provas även i Sverige.

RSMH tycker att staten bör utreda frågan om basinkomst/medborgarlön för alla.

Samtidigt ska meningsfull sysselsättning vara en rättighet för alla, oavsett psykisk eller social ohälsa.

Läs mer hos RSMH.